ฝากเลี้ยงสุนัข สระว่ายน้ำสุนัข ฝึกสอนสุนัข อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง อาบน้ำตัดขน

บริการรับฝากสุนัข

โรงแรมสุนัข ฝากสุนัข ขอนแก่น

Loading

บริการรับฝากสุนัข โรงแรมสุนัข ขอนแก่น

⭐ เงื่อนไขเรื่องระบบเวลาในการเข้าพัก บริการรับฝากสุนัข ขอนแก่น ⭐

1. อัตราค่าบริการ คิด 1 วัน = 24 ชม. (นับจากเวลาแรกเข้า)

2.  ลูกค้ารับช้าได้ไม่เกิน 1 ชม. แรก (นับจากครบ 24 ชม.ไปแล้ว)

3.  ลูกค้ารับช้าเกิน 1 ชม. แต่ไม่เกิน 6 ชม. ทางร้านคิดราคาครึ่งวัน

4.  ลูกค้ารับช้าเกิน 6 ชม. ทางร้านคิดเป็น 1 วัน

🔸️🔸️เช่น เข้าพัก เวลา 9.00 น. รับกลับได้ไม่เกินเวลา 10.00 น.ของวันถัดไป
ถ้ารับช้าเกินกำหนด จะคิดราคาค่าฝากเพิ่มตาม ข้อ 3. หรือ 4.

5. กรณีฝากเช้ากลับเย็น ถ้าฝากไม่เกินเวลา 6 ชั่วโมง คิดราคาครึ่งวัน
แต่ถ้าฝากเกินเวลา 6 ชั่วโมง คิดราคา 1 วัน
❌❌❌ ไม่รับฝากรายชั่วโมงนะคะ❌❌❌

6. เวลาเปิดปิดร้านคือ 09.00 -17.00 น. ลูกค้าส่งน้องหมาได้เช้าสุด 07.30 น. และรับกลับช้าสุดได้ไม่เกิน 19.00 น.

เงื่อนไขการจองและการรับฝาก

 1. กรุณาจองที่พักล่วงหน้าและชำระมัดจำค่าห้อง 50% หากยกเลิกหรือไม่เข้าพักตามที่แจ้งไว้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี
 2. ชำระค่าบริการเต็มจำนวนในวันที่มารับ
 3. เวลาเปิดทำการ 09.00 – 17.00 น. หากรับ-ส่ง นอกเหนือเวลาดังกล่าว รบกวนโทรแจ้งล่วงหน้า
 4. น้องหมามีอายุ 90 วันขึ้นไป และรับวัคซีนครบตามกำหนด
 5. น้องหมาไม่มีเห็บหมัดและควรอาบน้ำก่อนเข้าพัก เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีในการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ
 6. น้องหมามีสุขภาพดี ไม่ป่วยหรือเป็นโรคติดต่อใด ๆ
 7. งดรับน้องหมาที่ดุหรือมีนิสัยก้าวร้าว ,น้องหมาที่เห่าไม่หยุด, มีประจำเดือน, ตั้งท้อง รวมถึงอยู่ในช่วงผสมพันธ์ุ
 8. ในกรณีป่วย จะติดต่อเจ้าของโดยเร็ว หากติดต่อไม่ได้ จะนำน้องหมาส่งโรงพยาบาลสัตว์ใกล้เคียง ค่าใช้จ่ายเจ้าของจะต้องเป็นผู้จ่ายค่ารักษาเองทั้งหมด

การให้บริการจากร้าน

 1. บริการรับฝากสุนัข เราให้บริการน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน เปลี่ยนน้ำให้ เช้า-เย็น ทุกวัน
 2. อาหารเปียก ข้าวคลุก ของเด็กๆที่ทานไม่หมดจะทิ้งเลย ไม่ได้เก็บไว้ให้ทานในมื้อต่อไป อาหารเม็ด ที่วางไว้ให้ทาน จะเปลี่ยนให้ทุกวัน
 3. เช็ดหน้า ตา หู เท้า เพื่อความสะอาด
 4. อุ่นอาหารให้ทุกมื้อ (ตามประเภทอาหารของเด็กๆแต่ละบ้าน)
 5. บริการอาหารเม็ด (มื้อละ 20 – 40 บาท)
 6. บริการอาหารเปียก, อาหารบาร์ฟ (ราคาตามท้องตลาด)
 7. แป้งกันเห็บหมัด ผ้ารองฉี่ ฟรี
 8. ถาดอาหาร ถาดน้ำ เบาะที่นอน มีบริการ
 9. ยาป้องกันเห็บหมัด frontline, nexgard (ราคาตามท้องตลาด)
 10. บริการรับฝากสุนัข ขอนแก่น มีบริการพาสุนัขเดินเล่นสนามหญ้า ขับถ่าย อย่างน้อย 2 รอบต่อวัน

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่เข้าพัก

 1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ จะถ่ายสำเนามาหรือถ่ายรูปบัตรส่งมาในไลน์ก็ได้
 2. สำเนาประวัติการฉีดวัคซีนของน้องหมา
 3. อาหารประจำวันของน้องหมาที่เพียงพอตลอดการเข้าพัก
 4. ของใช้ส่วนตัวของน้องหมา เช่น เบาะที่นอน,สายจูง,ตุ๊กตา,ของเล่น
 5. ผ้าคาดเอว (โอบิ) และแผ่นอนามัยสำหรับน้องหมาตัวผู้ (ถ้ามี)
  **น้องหมาน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัม จะต้องมีสายจูงมาด้วย**

สอบถามเพิ่มเติม

ฟาร์มฮัก คาเฟ่ รับฝากสุนัข  ขอนแก่น

โทร : 093 487 8585

Line : @farmhugcafe

Scroll to Top